Kursy biznesowe w Dobczycach

Kursy biznesowe w Dobczycach

Doorway jest szkołą z wieloletnim doświadczeniem w  zakresie spełniania potrzeb naszych uczniów zarówno indywidualnych jak i korporacyjnych. Oferujemy indywidualne oraz grupowe zajęcia w naszej siedzibie w Dobczycach oraz odpowiednio dostosowane zajęcia dla klientów korporacyjnych na obszarze powiatu Myślenic. Wszystkie kursy w siedzibie klienta są specjalnie zaplanowane pod kątem jego potrzeb, więc długość, plan zajęć oraz stosowane metody nauczania mogą różnić się znacznie w zależności od danych oczekiwań. Niemniej jednak wszystkie nasze kursy korporacyjne łączy kilka istotnych cech wspólnych:

 1. Sporządzenie analizy potrzeb klienta, która obejmuje:
  Krótki test pisemny diagnozujący poziom językowy uczestnika przed rozpoczęciem kursu. Rozmowy kwalifikacyjne z każdym uczestnikiem kursu diagnozujące biegłość oraz płynność językową.
 2. Plan kursu
  Po wstępnym teście i rozmowach przygotujemy dla Państwa raport, w którym zaproponujemy możliwą organizację grup z sugerowaną listą uczestników utworzoną w odniesieniu do ich umiejętności językowych i określonych potrzeb. Załączony będzie również zakres materiału, który będzie założony do zrealizowania w uzgodnionym przez obie strony czasie.
 3. Plan lekcji
  Przejrzysty plan proponowanych dat i godzin zajęć, z uwzględnieniem terminów testów.
 4. Raport Końcowy – Semestralny oraz rozmowa dotycząca satysfakcji uczestnika kursu
  Na koniec każdego semestru wszyscy uczestnicy otrzymają wydrukowane raporty informujące o wynikach testów oraz określające osiągnięty postęp w zakresie nauki języka angielskiego. Zorganizowana będzie również krótka rozmowa z uczestnikami, w celu zbadania ich zadowolenia z odbytych zajęć oraz w celu określenia ich indywidualnych oczekiwań w kolejnym semestrze.

Jeśli szukasz profesjonalnych, indywidualnych szkoleń językowych dla swojej firmy, to pierwszy krok jest prosty. Skontaktuj się ze Szkołą Językową Doorway, a my odwiedzimy twoją firmę, wysłuchamy twoich potrzeb i zasugerujemy najlepszą drogę do ich zaspokojenia. Pamiętaj, że „Analiza potrzeb” i „Plan kursu” są bezpłatne i nie obligują do dalszej współpracy.